DANIAUSKAITĖ Irena

DANIAUSKAITĖ Irena (g. 1943 07 13 Avižlių k., Ventos s-joje) – tautodailininkė, audėja. Baigė Avižlių prad. m-lą, mokėsi Dabikinės (dab. – Ventos g-ja) vid. m-loje. Dirbo Telšių kombinate „Minija“ audėja namudininke, nuo 1974 gyveno Papilėje, 1990 išvyko iš Akmenės r. Tautodailės parodose dalyvauja nuo 1968, nuo 1971 – Lietuvos tautodailininkų s-gos narė.

Inf.: Papilė, t. 1.

< Atgal