DANIELAVIČIUS Stasys

DANIELAVIČIUS Stasys (1920 10 03 dingo be žinios – Lietuvos savanoris, eilinis, kilęs iš Papilės valsčiaus. Tarnavo 1-ajame pėstininkų pulke.

< Atgal