DANIUSEVIČIUS Stasys

DANIUSEVIČIUS Stasys (g. 1868 – 1951 02 21 Bolšoj Ulujaus r., Krasnojarsko kr., Rusija) – ūkio Peiliškių k., Akmenės sen., savininkas, išsilavinęs ir inteligentiškas žmogus, buvęs Rusijos dūmos nariu. Kartu su sūnaus šeima 1949 03 25 ištremtas, tremtyje mirė.

Inf.: Kamanų valst. gamtinio rezervato archyvas.

< Atgal