DARGIS Vladas

Vladas Dargis

DARGIS Vladas (g. 1926 08 02 Pakempinių k., Naujosios Akmenės kaim. sen. sen.  – 2018 11 05 Vilniuje) – spaudos ir radijo žurnalistas, leidėjas. Mokėsi Kauno 5-ojoje g-joje, dalyvavo mėgėjų teatro trupėje. 1944 pasitraukė į Vakarus, nuo 1947 gyveno Anglijoje, dirbo tekstilės pramonėje, 1952 – 1957 – leidyklos „Nida Press“ vedėjas, 1954 – 1957 jo paties įsteigto „Nidos“ knygų klubo vadovas; 1957 – 1961 dirbo JAV radijo „Amerikos balsas“ lietuvių redakcijoje Miunchene – diktorium, redaktorium, žurnalistu, 1961 – 1967 – žrnl. „Focus“ redakcijoje, 1983 – 1987 – AB „Lietuvių namai“ direktorius, 1987 – 1996 – laikr. „Europos lietuvis“ vyr. redaktorius, vėliau – to paties pavadinimo leidyklos vadovas. Nuo 1992 gyvena Vilniuje.

Inf.: VLE, t. 4; Žurnalistikos enciklopedija.

< Atgal