DAUGIRDAS Adomas

Adomas Daugirdas

DAUGIRDAS Adomas (1893 12 08 Klyšių k., Akmenės sen. – 1980 10 19 Kanadoje) – kariškis, jūrininkas. Rygoje baigė realinę m-lą, Petrograde – karinio jūrų laivyno karininkų m-lą. 1919 grįžo į Lietuvą ir gruodžio 14 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, suteikus kapitono laipsnį, paskirtas į Generalinio štabo Žvalgybos skyrių; nuo 1920 autobataliono vadas. 1923 išleistas į atsargą, iki 1927 gruodžio tarnavo samdomu karinio laivo „Prezidentas Smetona“ kapitonu. Vėliau dirbo Klaipėdos uosto kapitonu. Sovietinei okupacinei valdžiai 1940 naikinant Lietuvos kariuomenę, įtrauktas į jūrų karininkų įskaitą kaip kapitonas leitenantas. Pirmosios sovietinės okupacijos metais represijų išvengė, vėliau pasitraukė į Vakarus, ilgainiui įsikūrė Kanadoje.

Inf.: Lietuvos kariuomenės karininkai 1918 – 1953, t. 3.

< Atgal