DAUGIRDAS Jonas

DAUGIRDAS Jonas (1844 Klyšių k., Akmenės sen. – 1863 05 09 netoli Tryškių) – Peterburgo u-to studentas, 1863 metų sukilimo dalyvis. Mokėsi Telšių bajorų m-loje ir Šiaulių g-joje. 1861 įstojo į Maskvos u-to Fizikos ir matematikos f-tą, po metų persikėlė į Peterburgo u-tą. Prasidėjus 1863 metų sukilimui, įstojo į Biliūniškėse sutelktą J. Stanevičiaus sukilėlių būrį, 1863 04 02 dalyvavo kautynėse su majoro Svirskio vadovaujama Rusijos kariuomene, o žuvo kautynėse su majoro Triznos vadovaujamais Rusijos pėstininkais bei raiteliais Tryškių apylinkės miškuose. Slaptai palaidotas tėviškėje, Klyšių dvaro sodyboje.

Inf.: Šaulių Juliaus Janonio gimnazija. Žymesni mokytojai ir mokiniai.

< Atgal