DAUGIRDAS Kazimieras

Kazimieras Daugirdas

DAUGIRDAS Kazimieras (1865 04 14 Bugiuose, Viekšnių sen. – 1946 10 29 ten pat) – veterinarijos gydytojas, miškininkas, istorikės V. Daugirdaitės-Sruogienės tėvas. Nuo 1876 mokėsi Šiaulių g-joje, už draudžiamos lietuviškos „Aušros“ skaitymą pašalintas, g-ją baigė Stavropolyje; 1890 baigė Charkovo veterinarijos i-tą, 30 metų dirbo Šiaurės Kaukazo ir Ukrainos žirgynuose veterinarijos gydytoju, turėjo generolo laipsnį. 1895 vedė iš Pavirvytės dv. Viekšnių sen. kilusią Jadvygą Paulavičiūtę. Tapęs našliu, 1920 grįžo į Lietuvą ir ėmė ūkininkauti Bugiuose, nuo 1922 iki 1933 buvo Medemrodės girininkas. Išėjęs į pensiją, aktyviai reiškėsi Viekšnių vlsč. savivaldoje, buvo vlsč. t-bos pirmininkas, prof. M. Biržiškos įgaliotas, rūpinosi Daktaro A. Biržiškos sveikatos namų statyba Viekšniuose. K. Daugirdo sodyboje dažnai viešėdavo B. Sruogos šeima ir daug žymių tarpukario Lietuvos kultūros, mokslo ir politikos veikėjų. Kaip miškininkas, K. Daugirdas sustabdė Kamanų aukštapelkės plėtimąsi, pradėjo aplinkinių miškų kultūrinimo darbus, iš nuosavo miško pastatydino B. Sruogos šeimos namus Kaune, dabar tapusius memorialiniu muziejumi.

Inf.: Sruogaitė D. Atminties archeologija; Biržiška M. Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose.

< Atgal