DAUGMAUDIS Vidas

Vidas Daugmaudis

DAUGMAUDIS Vidas (g. 1960 07 02 Naujojoje Akmenėje) – technikos disciplinų ir darbų mokytojas. 1982 baigė studijas Vilniaus valstybiniame pedagoginiame i-te. Nuo 1982 – Dabikinės pagalbinės internatinės m-los auklėtojas, nuo 1987 – Akmenės r. Tarpmokyklinio gamybinio mokymo kombinato direktoriaus pavaduotojas, nuo 1992 – Naujosios Akmenės 3-iosios vid. m-los darbų mokytojas, nuo 1993 – UAB „Ruplis“ tiekėjas, nuo 1996 – Naujosios Akmenės Ramučių vid. m-los technologijų mokytojas. 2006 m. suteikta technologijų mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija. Nuo 1983 vadovavo kartu su H. Daugmaudiene įkurtam Naujosios Akmenės mokytojų etnografiniam ansambliui „Luokava“. Su kitais rajono m-lų technologijų ir darbų mokytojais dalyvaudamas medžio drožėjų kūrybinėse stovyklose, išskaptavo ir pastatė stogastulpių ir kitokių meninių akcentų įvairiose Akmenės r. vietovėse.

< Atgal