DIDŽIULIS Jonas

DIDŽIULIS Jonas (buvo g. 1878 09 27) – katalikų kunigas, publicistas, visuomenės veikėjas. 1895 baigė Šiaulių g-ją, 1899 – Kauno kunigų s-ją, 1902 teologijos kandidato laipsniu baigė Peterburgo dvasinę akademiją. 1903 – 1906 buvo vikaru Papilėje ir dėstė tikybą pradinėje m-loje. Vėliau dirbo pastoracinį darbą Šiauliuose, I pasaulinio karo metais – katalikiškų m-lų kapelionas Peterburge, skatino ir propagavo  blaivybę.

< Atgal