DIGAITYTĖ Gražina

DIGAITYTĖ Gražina (Kriaunevičienė; g. 1959 05 29 Gimbetiškės k., Papilės sen.) – tekstilės mokytoja ekspertė, LDS narė. Mokėsi Šilalės, Pajūrio m-lose, baigė Telšių taikomosios dailės technikumą, 1984 – studijas Vilniaus dailės  i-te.  Dirbo dailininke Alytaus medvilnės kombinate, „Lelijos“ siuvimo f-ke. Profesijos mokytoja Vilniaus automechanikos ir verslo m-loje.  Kūryboje dominuoja skiautiniai, išl. 2 knygas apie skiautinių gaminimą, šį meną propagavo spaudoje, pasiekė, kad skiautiniai būtų pripažinti lietuvių tautiniu meno paveldu.

< Atgal