DIMAVIČIUS Pranas

DIMAVIČIUS Pranas ( buvo g. 1911 05 28 Latvelių k., Papilės sen.) – kariškis. 1936 baigė Karo m-lą, jaun. leitenantu išleistas į atsargą, studijavo Vytauto Didžiojo u-to Technikos f-te, nuo 1937, kaip samdomas specialistas, dirbo Ginklavimo valdyboje, tais pat m. paskirtas į Šaulių s-gos pirmosios Kauno rinktinės struktūras, netrukus tapo būrio vado padėjėju. 1936 buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 3 laipsnio medaliu.

Inf.: Lietuvos kariuomenės karininkai 19918 – 1953, t. 3.

< Atgal