DLUSKIS Boleslovas

Boleslovas Dluskis-Jablonovskis

DLUSKIS Boleslovas (Jablonovskis; 1829 08 19 Zamūšės palivarke, Ukmergės r. – 1905 04 10 Krokuvoje, Lenkija) – dailininkas, gydytojas, vienas iš žymiausių 1863 – 1864 metų sukilimo vadų Šiaurės Lietuvoje ir Žemaitijoje. Tarnavo Rusijos kariuomenėje, demobilizavęsis kapitonu, studijavo Peterburge tapybą, 1862 baigė medicinos studijas Maskvos u-te. Dar būdamas studentu, buvo pasirengęs išvykti į Garibaldžio sukilimą Italijoje, Krymo karo metu buvo sutelkęs 1000 vyrų, su kuriais ketino pradėti sukilimą Lietuvoje. Vertėsi privačia gydytojo praktika Pasvalyje, nuo 1862 dalyvavo rengiantis sukilimui Lietuvoje ir Lenkijoje; sukilimui prasidėjus, surinko kovotojų būrį, sėkmingai vadovavo daugeliui kautynių Kėdainių ir Tauragės apylinkėse. Susijungęs su Groso, Jasinskio ir kitais Šiaulių regiono bei Žemaitijos sukilėlių būriais, 1863 06 22 sėkmingai atlaikė caro kariuomenės puolimą Draginių miškuose, netoli Papilės. Tai buvo vienos sėkmingiausių sukilėliams kautynių visoje sukilimo istorijoje. Tų pačių metų birželio 30 d. Tauragės apylinkėse B. Dluskio būrys buvo reguliariosios kariuomenės išblaškytas. B. Dluskis pasitraukė į užsienį, gyveno Paryžiuje, Londone, vėliau Krokuvoje, vertėsi tapyba.

Inf.: Maksimaitienė O. Lietuvos sukilėlių kovos 1863 – 1864 m.

< Atgal