DOVYDŽIAI

DOVYDŽIAI – kaimas Kruopių sen., 1 km į š. nuo Kruopių, prie kelio Kruopiai – Jautmalkiai. Plotas 433,73 ha. 1923 buvo 26 ūkiai su 128 gyv. 1931 išskirstant į vienkiemius, plotas buvo 422,47 ha. Po II pas. karo sovietinė okupacinė valdžia metus kalino K. Slipkų dėl prievolių nevykdymo. Žuvus partizanui Vincui Šidlauskui, 1948 ištremta motina Emilija Šidlauskienė, 1949 suimta sesuo Kazė. 1949 ištremta Jono Šidlausko 3 asmenų šeima. 1959 buvo 113 gyv., 1970 – 97 gyv. Intensyviai melioruojant laukus ir naikinant vienkiemius, daug gyventojų persikėlė į Kruopius ir kitus miestelius bei miestus. 1999 buvo 10 ūkių su 19 gyv., 2001 – 22 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 20 asmenų. Yra gamtos paminklu laikomas ąžuolas. Dovydžiuose 1901 g. tarpukario Lietuvos ir emigracinės lietuvių spaudos darbuotoja ir visuomenės veikėja O. Labanauskaitė.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; Lietuvos gyventojų genocidas, t. 3 – 4.

< Atgal