DULEVIČIUS Elegijus

DULEVIČIUS Elegijus (g. 1911 01 04 Klyšių k., Akmenės sen.) – kariškis. 1930 baigė Šiaulių g-ją, studijavo Vytauto Didžiojo u-to Teisių f-te. 1935 baigė Karo m-lą, į atsargą išleistas jaunesniuoju leitenantu. Hitlerinės okupacijos metais kurį laiką tarnavo Lietuvos generalinės srities darbo ir socialinių reikalų v-boje. 1935 buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino 3 laipsnio medaliu.

Inf.: Lietuvos kariuomenės karininkai 1918 – 1953,t. 3.

< Atgal