DUSAI

DUSAI – kaimas Papilės sen., 2 km į š. r. nuo Papilės. Plotas 101,78 ha. P. pakraščiu teka Eglesys, iš š. v. prieina Skabeikių mšk. Viena seniausių rajono gyvenamųjų vietovių, manoma, jog pirmą kartą istorijos dokumentuose paminėti 1253. Po II pas. karo apylinkėse bazavosi rezistencijos kovotojai. Partizanas Kazys Vaišnoras žuvo kautynėse 1953, jo brolis Domas ištremtas, partizanų rėmimu apkaltintas Jonas Batavičius nuteistas 10 m. lagerių, jo žmona ir sūnus 1949 ištremti. 1923 buvo 12 ūkių su 78 gyv., 1970 – 29 gyv., 1999 – 1 gyv. Vėliau nebegyvenamas.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 3 – 4.

< Atgal