EKOLOGINĖ LABORATORIJA

EKOLOGINĖ LABORATORIJA – Akmenės r. s-bės įmonė atmosferos oro ir vandenų taršai tirti. Įsteigta 1992, kaip buvusio susivienijimo „Agrochemija“ padalinys, kuris pertvarkytas į savivaldybės pavaldumo įmonę. Nustatinėjo Akmenės r. ir Mažeikių r. Viekšnių, Plinkšių, Sedos, Tirkšlių valymo įrengimais išvalyto vandens kokybę. Turėjo stacionarius oro tyrimo postus Naujojoje Akmenėje ir Ventoje. Tyrė oro užterštumą dulkėmis, azoto ir sieros dioksidais bei anglies monoksidu. Stebėjimų ir matavimų duomenis teikė Aplinkos ministerijos tyrimų centrui, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui, savivaldybėms ir įmonėms.2016 buvo 4 darbuotojai. Direktoriai:  iki 2017 – A. Slotkus, nuo 2017 – E. Šimkūnienė. S-bės t-bos sprendimu nuo 2018 06 30 likviduota.

< Atgal