ERSTIKIS Steponas

Steponas Erstikis

ERSTIKIS Steponas (1920 03 10 Padarbių k., Naujosios Akmenės kaim. sen. – po 1958, mirties data ir vieta nežinomos) – Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio dalyvis, partizanų spaudos leidėjas. Buvo baigęs Dabikinės ž. ū. m-lą, 1942 tarnavo Kruopių vlsč. pagalbinėje policijoje. 1945 pasitraukė į pogrindį ir Patašono slapyvardžiu kovojo „Vinkšnos“ partizanų būryje; 1950 tapo Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės Juozapavičiaus tėvūnijos vadu. Blėstant pasipriešinimo sąjūdžiui ir senkant kovotojų gretoms, S. Erstikis su K. Liuberskiu 1952 pradėjo leisti periodinį laikraštėlį „Partizanų šūviams aidint“, kurio išėjo 20 numerių. Sakoma, jog 1955 09 04 buvo MGB agento apnuodytas, tačiau išsigelbėjo. Keletą žiemų praleido Ilgos vienkiemyje, Dobelės r., Latvijoje. Išvengė mirties ir išdavysčių. Žinoma, kad iki 1959 slapstėsi Rudausių k. (Naujosios Akmenės kaim. sen.) ir Šiaulių r. Apie 1955 ar 1956 jį matė gimtinėje. Tolesnis likimas nežinomas. 1960 paskelbta sąjunginė S. Erstikio paieška nebuvo rezultatyvi. 1999 10 11 S. Erstikis pripažintas kariu savanoriu, jam po mirties suteiktas kapitono karinis laipsnis.

Inf.: Lietuvos kariuomenės karininkai 1918 – 1953, t. 3; Joniškio kraštas.

< Atgal