GAŠKIENĖ Monika

Monika Gaškienė

GAŠKIENĖ Monika (Dambrauskaitė; g. 1939 04 19 Dumbrių k., Papilės sen.) – agronomė ir ekonomistė. 1957 baigė Papilės vid. m-lą, 1962 – agronomijos studijas Lietuvos ž. ū. a-joje. Nuo 1962 – Ž. ū. ekonomikos i-to mokslinė bendradarbė, nuo 1970 – ekonomikos mokslų kandidatė (nostrifikavus – socialinių mokslų daktarė), nuo 1981 – Vaisių ir daržovių ūkio ministerijos Darbo mokslinio organizavimo ir gamybos valdymo centro direktorė, nuo 1986 – Agropramoninio komplekso valdymo m-los Ekonomikos k-ros vedėja, nuo 1990 – Ekonomikos ministerijos Ž. ū. skyriaus viršininkė, nuo 1993 – Konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnybos skyriaus viršininkė, 1994 – 1997 – vyriausioji specialistė. Paskelbė 32 mokslines publikacijas, viena arba su kt. autoriais – 3 brošiūras.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal