GAURONSKIENĖ Gražina

Gražina Gauronskienė

GAURONSKIENĖ Gražina (g. 1968 04 14 Lenkų k., Papilės sen.) – mokslinė agronomė. 1986 baigė Ventos vid. m-lą, 1991 – studijas Lietuvos ž. ū. a-joje. Nuo tų pat m. gyvulininkystės specialistė Papilės t. ū. Kalniškių skyriuje, nuo 2003 – Papilės ž. ū. b-vėje: pieno laborantė, nuo 2008 – agronomė, nuo 2012 – Akmenės r. s-bės Žemės ūkio ir kaimo plėtros sk. vedėja; 1914 išrinkta Akmenės r. ūkininkų s-gos pirmininke.

< Atgal