GEDAMINAS Albertas

Albertas Gedaminas

GEDAMINAS Albertas (1884 01 24 Kušleikių k., Papilės vlsč. – 1944 11 01 ten pat) – visuomenės švietėjas, visuomenininkas. Savarankiškai pramoko skaityti ir rašyti, bendravo su pedagogu J. Murka, dalyvavo „Papilės artojų draugijos“, savišvietos draugijos „Simono Daukanto knygynas“ veikloje, siuntė korespondencijas į „Lietuvos ūkininką“ ir „Vilniaus žinias“, spėjama, jog nuo 1910 iki 1918 leido rankraštinį laikraštėlį „Kaimietis“. 1919 perėmė Papilės vlsč. tarybos pirmininko pareigas, 1920 išrinktas vlsč. valdybos nariu, 1924 – 1929 dirbo Papilės vlsč. viršaičiu, vėliau vadovavo gimtinėje suburtam šaulių būriui, pelnė Garbės šaulio vardą. Žuvo gimtinėje primynęs sprogmenį.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose; R. Dobranskienė. Namų tiesos.

< Atgal