GENDVILIŠKIŲ MIŠKAS

GENDVILIŠKIŲ MIŠKAS – valstybinis miškas Papilės sen., abipus Mažeikių – Šiaulių kelio bei glž. Plotas 224 ha. Vyrauja mišrūs, apie 60 m. amžiaus medynai. Miško 46 kvartalas priskirtas Ventos regioniniam parkui. Dirvožemis  pavasarį bei rudenį laikinai įmirkstantis.

< Atgal