GERYBIŠKIŲ MIŠKAS

GERYBIŠKIŲ MIŠKAS (kt. pavadinimas Vinkleriškių miškas) – 148 ha ploto miškas Papilės sen., į p. r. nuo Šiaudinės. Prateka Uogys. Vyrauja lapuočiai, medynų vidutinis amžius apie 60 m., dirvožemis laikinai užmirkęs. Dalis privatizuota, buvo palikta plotų privatizavimui.

< Atgal