GLEMŽAITĖ Mikalina

Mikalina Glemžaitė

GLEMŽAITĖ Mikalina (1891 09 02 Kupiškyje – 1985 03 29 Vilniuje) – pedagogė, etnografė, tautodailės rinkėja ir tyrinėtoja. Baigė „Saulės“ gimnaziją Kaune, 1917 Petrograde išlaikė mokytojos kvalifikacinius egzaminus, 1909 – 1911 mokytoja Papilėje, už aktyvų dalyvavimą slaptos Mokytojų sąjungos veikloje iškelta į Panevėžio apskr. Mokytoja įvairiose tarpukario Lietuvos m-lose, dėstytoja Žemės ū. a., kaip Šaulių s-gos narė, 1941 ištremta į Rešiotų lagerius, Lietuvos mokslininkų rūpesčiu paleista 1946, dirbo „Dailės“ kombinate, 1949 – 1958 Istorijos ir etnografijos muziejaus fondų vedėja. Rinko ir tyrinėjo audinius, drabužius, didelius jų rinkinius perdavė muziejams, rengė tautodailės albumus.

Inf.: Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 6.

< Atgal