GOLDMAN Emma

Emma Goldman

GOLDMAN Emma (1869 06 27 Kaune – 1940 05 14 Toronte, Kanada) – visuomenės veikėja, anarchistė. Gimė žydų stačiatikių šeimoje, tėvo verslui bankrutavus, keletą metų su šeima gyveno Papilėje, vėliau gyveno Karaliaučiuje, iš ten persikėlė į Peterburgą. 1885 atvyko pas vyresnę seserį į Niujorką ir iš karto pasinėrė į radikalių anarchistų judėjimą, tapo ugninga oratore, kurios pasisakymai sutraukdavo tūkstantines minias. 1907 dalyvavo pasauliniame anarchistų kongrese Amsterdame, JAV kalėjo 6 ar 7 kartus, 1919 deportuota į Rusiją, susitiko su Leninu, bet greit nusivylė bolševikų idėjomis ir diktatūra, ČK persekiojama, slapta pabėgo į Rygą, iš čia – į Švediją ir į Berlyną, buvo kelis kartus ištekėjusi, įregistravusi fiktyvią santuoką, gavo leidimą lankytis Prancūzijoje ir Kanadoje, rėmė Ispanijos kairiuosius revoliucionierius, savo raštuose kritikavo ir Hitlerį, ir Staliną. Parašė 6 knygas, pagrindžiančias teroristinę kovą su išnaudojimu, 2 kartus išleista jos autobiografija „Gyvenant savo gyvenimą“. Jos vardu pavadinta klinika JAV Ajovos valstijoje, nevyriausybinių organizacijų centras Baltimorės mst.

< Atgal