GRAKAVINIENĖ Jovita

Jovita Grakavinienė

GRAKAVINIENĖ Jovita (Butnoriūtė; g. 1959 10 12 Kalniškių k., Laižuvos sen., Mažeikių r.) – pedagogė, literatė. 1978 baigė Akmenės vid. m-lą, 1982 – studijas Šiaulių ped. i-te. Nuo 1982 dirbo pradinių klasių mokytoja Agluonų aštuonmetėje m-loje, nuo 1984 – Pilviškių (Vilkaviškio r.) vid. m-los mokytoja, nuo 1999 – Akmenės vid. m-los mokytoja metodininkė. Nuo 2005 gyveno ir dirbo Klaipėdoje, nuo 2006 gyvena ir dirba Vilkaviškyje: „Aušros“ vid. m-los, Vilkaviškio prad. m-los direktoriaus pavaduotoja, nuo 2010 – Pilviškių „Santakos“ g-joje – mokytoja. 1999 išl. poezijos kn. „Šviesos žinia“, 2003 – „Prakalbintos paslaptys“, paskelbta eilėraščių periodinėje spaudoje, poezijos almanachuose. Už literatūrinę kūrybą 2005 pelnė vardinę S. Niūniavaitės literatūrinę premiją. Lietuvos nepriklausomų rašytojų s-gos 2004 vasaros poezijos šventės diplomantė.

< Atgal