GRICIUS Jonas

Pulkininkas Jonas Gricius

GRICIUS Jonas (1884 08 16 Rimšių k., Papilės sen. – 1963 11 12 Kaune) – karininkas. Liepojoje 1907 baigė gimnaziją, 1913 – Peterburgo u-to Fizikos ir matematikos f-tą. Tais pačiais m. mobilizuotas į Rusijos armiją, 1915 baigė Irkutsko karo m-lą, paskirtas į 14 Sibiro atsargos pulką jaunesniuoju karininku, nuo 1915 gruodžio – operacijų adjutantas Kaukazo 4-ajame šaulių pulke, dalyvavo kautynėse su kaizerinės Vokietijos kariuomene, frontuose 2 kartus sužeistas, pelnė keletą ordinų, 1917 suteiktas štabo kapitono laipsnis. Grįžęs į Lietuvą, gyveno tėviškėje, prisidėjo steigiant Papilės valsčiaus savivaldos organus; 1919 04 27 mobilizuotas į kuriamą Lietuvos kariuomenę: adjutantas Atskirajame batalione, po 4 mėn. perkeltas į 3 pėstininkų pulką, dar po 3 mėn. paskirtas bataliono vadu, gavo majoro karinį laipsnį. Dalyvavo kautynėse su bolševikinės Rusijos ir Lenkijos kariuomene. Netruko pelnyti pasitikėjimą. 1920 05 21 paskiriamas pulko vado padėjėju, o po 2 mėn. jau ėjo pulko vado pareigas; 1921 05 29 paskirtas III pėstininkų divizijos štabo viršininku, bet jau po 3 mėn. perkeliamas kariuomenės generalinio štabo viršininko pavaduotoju, o 1922 10 25 paskirtas laikinuoju Generalinio štabo viršininku; 1923 05 18 suteiktas pulkininko leitenanto karinis laipsnis. Vadovaudamas Generaliniam štabui, dalyvavo rengiant Klaipėdos sukilimą, už tai apdovanotas Klaipėdos išvadavimo sidabro medaliu. Nuo 1925 05 07  buvo III karo apygardos viršininku, 1926 08 31 paskirtas Vyriausiojo kariuomenės štabo valdybos viršininku. Po 1926 gruodžio perversmo laikinai perkeltas ypatingų reikalų karininku prie krašto apsaugos ministro, po poros savaičių paties prašymu išleistas į atsargą. Tarnavo Kauno banke, nuo 1928 Šakių banko darbuotojas, valdytojas, nuo 1937 – Kaune: Lietuvos banko vyr. kasininko pavaduotojas, vyr. kasininkas, nuo 1953 – butų valdybos sąskaitininkas. Nuo 1956 pensijoje. Buvo apdovanotas Vyčio kryžiaus 5 laipsnio (1920) ir II rūšies Vyties kryžiaus 1-ojo laipsnio (1926) ordinais, Olandijos „Oranje Nasau“ 3 laipsnio ordinu su kardais (1926).

Inf.: Lietuvos kariuomenės karininkai 1918 – 1953, t. 3; Papilė širdyse ir likimuose. 

< Atgal