GRIGALIŪNIENĖ Kristina

Kristina Grigaliūnienė

GRIGALIŪNIENĖ Kristina (g. 1975 10 30 Kirkilų k., Biržų r.) – agronomė. 1994 baigė „Atžalyno“ vid. m-lą Biržuose, Lietuvos ž. ū. u-te 1998 baigė bakalauro, 2000 – magistrantūros studijas, 2004 – doktorantūros studijas šio u-to Dirvotyros ir agrochemijos k-roje. Nuo 2005 – biomedicinos mokslų agronomijos krypties daktarė. Nuo 2001 – asistentė Lietuvos ž. ū. u-to Dirvotyros ir agrochemijos k-roje, nuo 2007 – visuomenės informavimo specialistė Kamanų valstybiniame gamtiniame rezervate. Mokslinėje spaudoje paskelbusi 8 publikacijas, tyrimai paskelbti 10 mokslinių konferencijų leidiniuose. Stažavosi Lenkijos, Vengrijos, Vokietijos aukštosiose m-lose. Lietuvos dirvožemininkų d-jos narė. Už magistro darbą pelnė „Kemiros Grow-How premiją, 2005 už straipsnių rinkinį „Dirvos biologinis aktyvumas“ paskirta profesoriaus K. Brundzos vardinė premija.

< Atgal