GRYBAUSKAS Pranas

Pranas Grybauskas

GRYBAUSKAS Pranas (g. 1934 12 15 Pavadaksčių k., Naujosios Akmenės kaim. sen.) – gydytojas kardiologas, mokslo ir visuomenės veikėjas. Mokėsi Kivylių prad. m-loje, Akmenės prog-joje; 1949 su tėvais ištremtas į Sibirą, ten mokėsi Osos (Irkutsko sr.) m-loje, 1959 baigė Irkutsko Ždanovo u-to Biologijos f-tą, 1967 – Irkutsko med. i-to Gydomojo f-to vakarinį skyrių, 1963 Maskvoje apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją, 1983 – Kauno med. i-te – medicinos mokslų daktaro (nostrifikavus –habilituoto daktaro) disertaciją. Nuo 1951 dirbo Osos r.(Irkutsko sr.) pramoninės kooperacijos buhalteriu, statybos darbų vykdytoju, nuo 1958 – Irkutsko traumatologijos ir ortopedijos i-te: laborantas, nuo 1963 mokslinis sekretorius. 1967 grįžo į Lietuvą, Kauno medicinos i-to centrinės mokslinių tyrimų laboratorijos vyr. mokslo darbuotojas, nuo 1979 – Kauno medicinos a-jos Kardiologijos i-to Klinikinės biochemijos laboratorijos vedėjas, nuo 1997 – Kardiologijos i-to direktorius,  nuo 1998 – Kauno med. i-to Biologijos k-ros vyr. dėstytojas, docentas, nuo 1991 – profesorius, 1991 – 1999 – Kauno akademinių klinikų laboratorinės tarnybos vadovas, nuo 2004 – Kauno medicinos u-to Kardiologijos i-to Hemostazės ir miokardo pažeidimo žymenų mokslinės grupės vadovas, nuo 2012 – pensijoje; 1994 – 2001 buvo Kauno med. i-to Senato narys, Senato pirmininko pavaduotojas, daugelį metų – Europos kardiologų d-jos garbės narys, Lietuvos mokslo t-bos ekspertas ir narys, Lietuvos mokslo ir studijų fondo valdybos pirmininkas; 1 išradimo autorius, 5 knygų bendraautoris, redaktorius, paskelbė per 180 mokslinių publikacijų; buvo tarptautinių medicinos programų koordinatorius. Filatelininkas, meno albumų, knygų kolekcininkas, fotografas. 2016 išleido 2 t. prisiminimų „Likimo smūgiai ir dovanos“.

Inf.: Mūsų gydytojai;

< Atgal