GUŽAUSKAS Pranas

Pranas Gužauskas

GUŽAUSKAS Pranas (1911 Papilėje – 1941 06 25 Rainiuose, Telšių r.) – katalikiškų ir pasaulietinių jaunimo organizacijų veikėjas, sovietinės okupacinės valdžios kankinys. Vaikystėje ir jaunystėje gyveno Papilėje, čia dalyvavo pavasarininkų ir jaunalietuvių organizacijose, nuo 1927 redagavo laikraštėlį „Papilės skautas“. Nuo 1931 gyveno Kaune, mokėsi g-jos pobūdžio dr. J. Tumėno brandos kursuose, juos baigęs gyveno Telšiuose, dirbo apskrities hipotekos vedėju. Dalyvavo pasipriešinimo sovietinei okupacijai veiksmuose, sakoma, jog slėpė ginklus, 1940 11 07 areštuotas, kalintas Telšiuose, naktį iš 1941 06 25 į 26 su kitais nekaltais gyventojais nukankintas Rainiuose.

Inf.: Padaubietis J. Telšių kankiniai.

< Atgal