IMBRIENĖ Vilhelmina

Vilhelmina Imbrienė

IMBRIENĖ Vilhelmina (g. 1941 12 26 Židikuose, Mažeikių r.) – poetė, dainuojamosios poezijos atlikėja. Baigė Židikų vid. m-lą, Šiaulių pedagoginiame i-te įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę, dirbo Naujosios Akmenės m-lose, rajono paminklotvarkininke. Šeimai 1988 apsigyvenus Viekšniuose, įsijungė į inteligentų sambūrį „Vinkšnelė”., pradėjo intensyvią poezijos kūrybą. 2005 m. išleido pirmas savo kūrybos knygas: „Ne tik žodžiai” ir „Ieškok dainos” (2008), „Pabiro obuoliai” (2009). Pasirodė dainų CD albumai „Širdies šviesa“ (2007) ir „Nuaidėjusios vasaros” (2009), poezijos knygos „Krantinė“, „Žvaigždės sielos gryčioje“, „Pro užuolaidos kampą“, „Laiko termometras“, „Iliuzijų lašai“. 2020  išleista autorės  vienuoliktoji knyga „Apmąstymai ir pasikalbėjimai“. 2013 metais tapo  Stasės Niūniavaitės  literatūrinės premijos laureate.

< Atgal