JAUTMALKIAI

JAUTMALKIAI – kaimas Kruopių sen., 6 km į š. nuo Kruopių, prie Naujosios Akmenės – Žagarės kelio. Plotas 396 ha. 1923 laikytas vienkiemiu, nors buvo 24 ūkiai su 139 gyv. 1937 išskirstytas į vienkiemius. 1941 06 25 panikos ištikti enkavedistai bei raudonarmiečiai nužudė ūkininkus Joną Jankauską ir Jurgį Žibaitį, 1945 žuvo iš Jautmalkių kilęs partizanas Antanas Kikutis; 1948 sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė I. Misiaus 3 asmenų šeimą. Daug metų buvo Pakalniškių tarybinio ūkio skyriaus centras, nutiesus gerą kelią į Žagarę ir pagerėjus susisiekimui, neištuštėjo. 1959 buvo 57 gyv., 1970 – 58 gyv., 1999 – 18 ūkių su 66 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 67 asmenys.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 1 – 3.

< Atgal