JUČIAI

JUČIAI – kaimas Akmenės sen., 12 km į š. v. nuo Akmenės. Plotas 919,02 ha. Susiformavo po 1923 m. Žiopelių ir aplinkinių k. teritorijoje įgyvendinant žemės reformą. 1977 03 30 prijungtas Žiopelių k. 1948 sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė Prano Kašėtos 6 asmenų šeimą ir Juozo Liaugmino 5 asmenų šeimą. Keršyta už Juozo brolį Joną Liaugminą, kuris suimtas 1945 Latvijoje, kalintas Karelijoje bei Narvoje (Estija) ir sugebėjo pabėgti. 1954 – 1963 buvo apylinkės centras. Buvo to paties pavadinimo kolūkio, 1992 – 1995 – ž. ū. bendrovės centras. Gyvenvietė susiformavo apie 1984, Jučių kolūkiui baigiant nugriauti vienkiemius. Iki 1969 veikė Žiopelių, vėliau Jučių septynmetė bei aštuonmetė m-la, po 1969 – pradinė. Veikė felčerių punktas, nuo 1958 – biblioteka, parduotuvė. 1959 buvo 76 gyv., 1970 – 80 gyv., 1981 – jau 112 ūkių su 297 gyv., 1999 – 96 ūkiai su 256 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 133 asmenys.

Inf.: LGG, t. 3; Kaimo bendruomenių garsas. Jučiai. Vienybė, 2004, rugpjūčio 28.

< Atgal