JUDRELIŲ DVARAS

JUDRELIŲ DVARAS – dvaru laikytas stambus ūkis Judrelių k., Naujosios Akmenės kaim. sen. 1923 buvo 1 ūkis su 21 gyv., po 1938 m. ūkį su 86 ha žemės žmonos Onos Zubovienės vardu įsigijo buvęs Dabikinės dvaro savininkas Vladimiras Zubovas, persikėlęs iš hitlerinės Vokietijos okupuoto Klaipėdos krašto. Dvare 1944 m. vasarą glaudėsi ir sūnaus, architekto V. Zubovo, šeima bei rašytoja S. Kymantaitė – Čiurlionienė.‘

Inf.: Čiurlionytė-Zubovienė D. Patekėjo saulė, kn. 2.

< Atgal