KAIRIŠKIŲ APYLINKĖ

KAIRIŠKIŲ APYLINKĖ – sovietinės administracinės sistemos struktūrinis padalinys. Kaip ir kitos, Kairiškių apylinkė įsteigta po 1940 11 12, įsigaliojus LTSR AT prezidiumo įsakui dėl vykdomųjų komitetų sudarymo. Iki 1941 06 22 ir po 1944 veikė laikinieji vykdomieji komitetai, pirmi vietinių tarybų rinkimai įvyko 1948 01 18. Išrinkta 7 deputatų t-ba. Iki 1950 priklausė Kuršėnų apsskrities Tryškių vlsč. 1954 prijungta prie Šiaudinės ap-kės; atkurta 1963 iš naikinamų Dauginių ir Tučių ap-kių bei  dalies Šiaudinės ap-kės. 1963 – 1969 centras buvo Kapėnuose. 1972 plotas buvo 127,2 km2, teritorijoje buvo Kairiškių ir Tučių tarybiniai ūkiai (30 kaimų), 1984 buvo ir Kairiškių bei Kapėnų gir. Panaikinta 1986 10 20, teritoriją priskiriant Papilės ir Viekšnių ap-kėms.

< Atgal