KAIRIŠKIŲ TARYBINIS ŪKIS

KAIRIŠKIŲ TARYBINIS ŪKIS – sovietinės ūkio sistemos struktūra Papilės sen. teritorijoje. Centras – Kairiškių gyvenvietė su buvusio dvaro paveldu. Įsteigtas 1940, sovietinei okupacinei valdžiai nacionalizavus be savininkų likusius bei kitus stambesnius dvarus. Priklausė Šiaudinės, Meškėnų, Meškelių, Kalniškių ir kai kurie kiti aplinkiniai dvarai. Hitlerinės okupacijos metais administravo vokiečių okupacinė vadžia. Tarybinis ūkis atkurtas po II pas. karo įtvirtinus sovietinį okupacinį režimą. 1980 turėjo 2804 ha žemės naudmenų, šiame plote 2170 ha ariamos žemės. Deklaruota 1040 ha javų pasėlių, kurių derlingumas 17,1 cnt iš ha. Dar augino 145 ha linų, 44 ha pašarinių šakniavaisių. Ūkis turėjo 1200 galvijų, šioje bandoje 443 melžiamos karvės, metiniai primilžiai iš jų siekė vidutiniškai po3048 kg. Taip pat laikė 1500 kiaulių. Technikos parke buvo 17 sunkvežimių ir 42 traktoriai. Per metus uždirbta 1 mln. 86 tūkst. rub. piniginių pajamų, tačiau grynųjų pajamų tik 22 tūkst. rub. Ilgalaikių paskolų suma siekė 395 tūkst. rub. 1991 reorganizuotas į valstybinę ž. ū. įmonę, kuri privatizuota, tačiau naujomis ūkininkavimo sąlygomis neišsilaikė.

Inf.: Akmenės rajono ūkių 1976 – 1980 metų ūkinės-finansinės veiklos ekonominiai rodikliai.

< Atgal