KALCITAS

Atminimo akmens geologui J. Dalinkevičiui atidengimas AB „Kalcitas“ teritorijoje. 2013 m.
Nuotr. L. Rozgos

„KALCITAS“ – AB, tiekianti kalkakmenį ir molį AB „Akmenės cementas“ technologiniam procesui ir klintis kalkių gamybai akcinėje bendrovėje „Naujasis kalcitas“. Eksploatuoja Karpėnų klinčių bei Šaltiškių molio karjerus.

Tuometinėje Lietuvos statybinių medžiagų pramonėje pagausėjus remonto darbų ir siekiant sudaryti rezervą anuomet privalomam darbo našumo didinimui, 1977 cemento ir šiferio gamybinio susivienijimo „Akmenės cementas“ kasybos cecho bazėje įsteigtas Naujosios Akmenės gamybinis kombinatas su kasybos ir remonto cechais. Jam iš „Akmenės cemento“ gamybinio susivienijimo buvo perduotas Karpėnų klinčių karjeras su 62 darbuotojais, 1980 dar perduotas Šaltiškių molio karjeras su 50 darbuotojų, 1982 – iš Akmenės statybinių medžiagų kombinato – Menčių klinčių karjeras. Nuo 1985 – Naujosios Akmenės statybinių medžiagų gamybinis susivienijimas; jam 1988 iš „Akmenės cemento“ perduotas kalkių gamybos cechas. Remonto padalinio brigados darbus atlikdavo ne tik Lietuvos, bet ir Vokietijos Demokratinės Respublikos statybinių medžiagų įmonėse. 1988 – 1990 spėjo atnaujinti per 60 proc. pagrindinių gamybos fondų. Nuo 1990 – valstybinė Naujosios Akmenės statybinių medžiagų įmonė, nuo 1993 – AB „Kalcitas“. 1997 restruktūrizuota į 2 įmones: įsteigtai AB „Naujasis kalcitas“ perduoti Menčių cechas su karjeru, kalkių cechas ir remonto baras. AB „Kalcitas“ 1999 realizavo 968 tūkst. t klinčių ir 265 tūkst. t molio, 2012 patiekė 1,27 mln. t klinčių ir 303 tūkst. t molio. 2012 turėjo 62 darbuotojus. Karjeruose eksploatuoja 3 žingsniuojančius ir 10 kub. m talpos kaušų bei mažesnius ekskavatorius. 1998 rekultivavo 29 ha, 1999 – 28 ha pažeistos žemės Karpėnų karjere ir 32 ha – Šaltiškių karjere. Direktoriai: nuo 1977 – M. Iščiukas, nuo 1993 – P. Krištopaitis, nuo 1999 – B. A. Vaičius, nuo 2007 – A. Rimkus.

Inf.: „Akmenės cementas“: metai ir žmonės.

< Atgal