KALNIŠKIAI

KALNIŠKIAI – kaimas Papilės sen., 4 km į š. v. nuo Papilės, kair. Ventos u. krante. Plotas 609,58 ha. Pirmą kartą minimi 1717. Nuo XIX a. buvo žinomas dvaras, XX a. pradžioje priklausęs Beresnevičių giminei. 1923 dvare buvo 9 ūkiai su 55 gyv., kaime – 9 ūkiai su 42 gyv. 1941 sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė 72 m. amžiaus S. Beresnevičienę. Po II pas. karo buvo „Gegužės 1-osios“ kol., vėliau – 1962 įsteigto Papilės paukštininkystės tarybinio ūkio skyriaus centras. Iki II pas. karo buvo prad. m-la, 1961 – 1992 veikė biblioteka. 1948 nuteistas 10 m. lagerių buvęs 1941 sukilimo dalyvis Vladas Jokubauskas, 1951 ištremta jo šeima. 1959 buvo 17, o 1970 – jau 167 gyv. Kalniškių apylinkėse ypač aktyviai buvo griaunami vienkiemiai, tad susiformavo gyvenvietė, kurioje 1981 buvo 54 ūkiai su 125 gyv., 1999 – 73 ūkiai su 158 gyv., 2016 gyvenamąją vietą buvo deklaravę 67 asmenys. Išliko buvusio dvaro sodybvietė, pastatų ir jų fragmentų. 2004 prijungtos panaikintų Lenkų ir Medvalakių k. teritorijos.

Inf.: Ramonas S. Vieno žmogaus gyvenimo istorija; Račkauskas M. Užrašai. Dvidešimt metų (1885 – 1905) Žemaitijos užkampy; Rozga L. Amžių bylą sklaidantys Kalniškiai, Vienybė, 2004, sausio 10.

< Atgal