KALVIAI

KALVIAI – buvęs kaimas Akmenės ir Naujosios Akmenės kaim. sen. teritorijoje, tarp Kivylių ir Medemrodės, kair. Molupio krante, netoli jo santakos su Agluona. 1923 buvo 11 ūkių su 90 gyv. Po II pas. karo, intensyviai melioruojant žemes ir griaunant vienkiemius, ištuštėjo ir 1977 03 30 panaikintas; 2004 teritorija prijungta prie Kivylių k. Inkriminavus dalyvavimą partizanų būriuose, partizanų rėmimą ir kt. tariamus nusikaltimus sovietinės okupacinės valdžios 10 – 25 metams lagerių nubausti Stasys ir Alfonsas Navickai, o Pranas Neverauskas, Jonas Noreikis ir Juozas Norkus nuteisti 10 – 25 m. lagerių.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 2 ir 3.

< Atgal