KANTEIKIAI

KANTEIKIAI – kaimas Naujosios Akmenės kaim. sen., 9 km į p. r. nuo Naujosios Akmenės, užtvenktos Dabikinės kair. krante. Plotas 644,89 ha. Prateka Daugupis ir įsilieja į Sablauskių tvenkinį. Susiformavo iš jau XIX a. buvusio dvaro, iki 1940 valdžiusio 151 ha žemės. 1923 dvare buvo 9 ūkiai su 41 gyv. Greta buvo 2 to paties pavadinimo kaimai. Viename buvo 18 ūkių su 111 gyv., kitame – 12 ūkių su 60 gyv. Iki 1973 veikė prad. m-la. Po II pas. karo sovietinė okupacinė valdžia aršiai represavo partizanus rėmusius kaimo gyventojus. Partizanas Mykolas Mačiulaitis žuvo 1945, kiti 3 šeimos nariai ištremti 1945, K. Alsys nuteistas 10 m. lagerių; 1948 ištremtos Jokubauskų, Kiudulų ir Lazdauskų šeimos (11 asmenų) broliai Domas ir Juozas Kiudulai nuteisti 10 m., Stasys Kiudulas – 7 m. lagerių. 1949 ištremtas Leonas Laurinaitis su 2 vaikais, 1951 – Puzarų šeima (4 asmenys). Tremtyje mirė Ona Mačiulaitienė, Jurgis Jokubauskas, Kazys Kiudulas, Anelė Lazdauskaitė, Leonas Laurinaitis. Ilgą laiką buvo Dabikinės tarybinio ūkio gamybinis centras. 1959 buvo 179 gyv., 1970 – 144 gyv. Vienkiemių griovimas nesunaikino. 1981 buvo 32 ūkiai su 85 gyv., 1999 – 22 ūkiai su 45 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 35 asmenys. 1928 buvo pastatytas Lietuvos nepriklausomybės paminklas, kurį gyventojai 1989 atstatė. Kanteikiuose 1910 g. veterinarijos gydytojas S. Lazdauskas, 1939 – biomedicininių m. daktarė Ž. Lazdauskaitė, 1954 – inžinierė, LR Seimo (1996 – 2000) narė J. Dunauskaitė.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 2 – 4.

< Atgal