KARKLUPIS

KARKLUPIS – upelis Telšių r. ir Akmenės r. Papilės sen., deš. Peščio intakas. Ilgis 6,5 km, baseino plotas 4,9 km2. Ištakos Mickiškės k., Telšių r., pasiekęs Akmenės r., iš v. aplenkia Meškių k., į Peštį įsilieja 2,4 km nuo jo žiočių, p. Kairiškių k. pusėje. Vaga reguliuota, netekęs slėnio.

Inf.: Lietuvos upės.

< Atgal