KARPĖNŲ KLINTIES KARJERAS

Karpėnų klinčių karjere
Nuotr. J. Strazdausko

KARPĖNŲ KLINTIES KARJERAS – nuo 1952 pramoniniu būdu eksploatuojamas klinties telkinys buv. Karpėnų k., Naujosios Akmenės kaim. sen. Eksploatavo Akmenės cemento g-la, nuo 1977 perduotas tuometiniam Naujosios Akmenės gamybiniam kombinatui, nuo 1997 eksploatuoja AB „Kalcitas“. Paskirtas plotas 600 ha. Apskaičiuotų išteklių apie 150 mln. t, prognoziniai ištekliai – 90 mln. t; Telkinyje dominuoja permo sistemos viršutinio skyriaus klintis. 1973 iškasta 4 mln. t, 1999 iškasta 968 tūkst. t. Klodo storis iki 22,4 m, jis slūgso po 1,3 – 9,3 m grunto danga. Išeksploatuota 181 ha karjero teritorija rekultivuota, dalis – užtvindyta gruntiniais vandenimis.

Inf.: VLE, t. 9.

< Atgal