KĘSTUČIO PAMINKLAS

Paminklas Didžiajam Lietuvos kunigaikščiui Kęstučiui Kivyliuose
Nuotr. J. Strazdausko

KĘSTUČIO PAMINKLAS – paminklas Didžiajam Lietuvos kunigaikščiui Kęstučiui, 1932 pastatytas buv. Alsių k., prie prad. m-los mokinių tėvų lėšomis. Autorius – tuometinis m-los vedėjas, savamokslis tautodailininkas A. Kazlauskas. Paminklas buvo iš betono ir gipso, ant pjedestalo šalia paminklo buvo 2 vilkų figūros. Ant paminklo užrašas: „Pagerbimui DLK Kęstučio 1382 – 1932 Alsių prad. m. ved. A. Kazlauskas su savo mokiniais ir jų tėvais pastatė šį paminklą 1932.“ 1977 Alsių kaimui ištuštėjus, mokykla uždaryta ir nugriauta. 1982 m. liepos mėn. perkeltas į Kivylių parką, tačiau jame buvo prastai matomas. 1991 dailininko S. Adomaičio perkeltas prie kelio Naujoji Akmenė – Medemrodė, Kivylių gyvenvietės centre, ir restauruotas.

< Atgal