KINKUPIAI

KINKUPIAI – buvęs kaimas Papilės sen., 14 km į r. nuo Papilės, prie Tryškių – Žarėnų Latvelių kelio. Susiformavo po 1839, Kinkių k. pradėjus skirstyti į vienkiemius ir rytiniame šio k. pakraštyje, pagal Karalmiškį, buvusias žemes išdalijus gyventojams. Liet. spaudos draudimo laiku daraktorius J. Stravinskas mokė vaikus gimtosios kalbos. 1923 buvo 18 ūkių su 90 gyv. Po II pas. karo aktyviai reiškėsi rezistentai, 1997 buvusiame kaimo viduryje, prie kelio, pašventintas kryžius 1946 12 22 kautynėse žuvusiems 10 partizanų atminti. 1959 buvo 40 gyv., 1970 – 24 gyv., 1981 bebuvo 2 gyv. Juos iškeldinus, kaimas tapo nebegyvenamas ir 1984 07 25 panaikintas. Teritorija 2004 prijungta prie Kinkių k. 1933 g. Lietuvos Garbės kraštotyrininkas I. Valantis.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos.

< Atgal