KIVYLIŲ KOLŪKIS

KIVYLIŲ KOLŪKIS – socialistinės ūkio sistemos struktūra Kivylių ir aplinkiniuose dab. Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos kaimuose. Įsteigtas 1949 01 15 ir pavadintas „Lenino keliu“ kolūkiu. Stambinant smulkius ir ekonomiškai silpnus kolūkius, sustambintam kolūkiui skirtas pavadinimas „Stalino vardo“. Net ir pasmerkus bolševikinio diktatoriaus piktadarybes, Stalino vardas kolūkio pavadinome išsilaikė iki 1962, tuomet pakeistas į Kivylių kolūkio pavadinimą. Nuo 1956 jam vadovavo originalių idėjų nestokojęs pirmininkas V. Račkauskas. Buvo nugriauti vienkiemiai, suprojektuota nauja išvaizdi kolūkio gyvenvietė, išsaugotas parkas. Visi dirbamos žemės plotai Kivylių kolūkyje buvo numelioruoti, įdiegtas dirbtinis žalienų drėkinimas, bandyta įsivesti vidinę ūkiskaitą – kad kiekvienas padalinys įgytų savarankiškumo ir suinteresuotumo bendro darbo rezultatais.

Kolūkis 1980 turėjo 3502 ha žemės naudmenų, tame plote buvo 2723 ha ariamos žemės. Deklaravo 1050 ha pasėlių, kurių derlingumas 13,6 cnt iš ha. Vertėsi daugiamečių žolių sėklininkyste, tad neaugino bulvių ir linų. Laikė 1447 galvijus, jų bandoje buvo 552 melžiamos karvės, per metus davusios vidutiniškai po2847 kg pieno. Laikė 2000 kiaulių. Iš viso pagamino 1625 t pieno, realizavo 448 t mėsos. Turėjo 18 sunkvežimių ir 45 traktorius. Per metus uždirbo 1 mln. 779 tūkst. rub. piniginių pajamų, gavo 48,5 tūkst. rub. grynųjų pajamų (vienintelis iš Akmenės r. kolūkių dirbęs pelningai). 1989 ėmėsi diegti vidinę ūkiskaitą ir kitas ekonomikos naujoves, tačiau netrukus buvo reorganizuotas į ž. ū. įmonę, kurią privatizavus liko 3 ž. ū. bendrovės ir keli privatūs ūkiai.

Inf.: Akmenės rajono ūkių 1976 – 1980 metų ūkinės-finansinės veiklos ekonominiai rodikliai.

< Atgal