KLAIŠIAI

KLAIŠIAI – kaimas Papilės sen., 10 km į r. nuo Papilės, prie kelio Šemetaičiai – Kruopiai. Plotas 770,28 ha. Prateka Pragalvis. Vietovė gyvenama nuo senovės, teritorijoje rasta akmeninių kirvukų ir žalvarinių IX – XI a. papuošalų. XIX a. buvo dvaras, turėjęs spirito varyklą. 1923 dvare buvo 9 ūkiai su 43 gyv. 1941 sovietinė okupacinė valdžia suėmė dvaro savininką Vincą Karvelį ir nuteisė 10 m. lagerių, paskui iki 1964 sekė tremtis, o šeima tais pat 1941 ištremta į Altajaus kraštą; 1945 suimti K. Damskis ir J. Lušys, nuteisti partizanas Antanas Skarbauskas, jo brolis Stasys; Paulas Arvidis Zandersonas nuteistas 10 m. lagerių. Kaip partizanų ryšininkas, 1948 areštuotas ir 25 m. lagerių nuteistas Zigmas Kabaila mirė lageriuose. 1949 susikūrė „Tarybinės vagos“ kolūkis. Tapę jo centrine gyvenviete, Klaišiai nesunyko, kolūkis vienas pirmųjų Akmenės r. nugriovė vienkiemius, dalis jų savininkų lengvatinėmis sąlygomis pasistatė sodybas gyvenvietėje, turinčioje 4 gatves, tačiau prijungus prie ekonomiškai silpno S. Daukanto kolūkio, tapo nuošalia pagalbine gyvenviete ir ėmė tuštėti. 1950 – 1963 buvo apylinkės centras, 1950 – 1992 veikė b-ka, nuo 1959 – paštas ir felčerių punktas, nuo 1958 – kultūros namai, nuo 1975 – vaikų darželis. Panaikinus „Tarybinės vagos“ kolūkį, beveik visos įstaigos užsidarė, ilgainiui sumažėjus vaikų nebereikėjo darželio, iš Baublių k. perkeltos prad. m-los, medicinos punkto. 1959 buvo 110 gyv., 1970 – 140 gyv., 1981 – 84 ūkiai su 242 gyv., 1999 – 56 ūkiai su 183 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 118 asmenų. 2004 prijungta panaikinto Bitpolių k. teritorija.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; TLE, t. 2; LLG, t. 1 – 2.

< Atgal