KLAIŠIŲ APYLINKĖ

KLAIŠIŲ APYLINKĖ – socialistinės administracinės sistemos struktūra. Įsteigta po 1940 11 12, kai LKP CK patvirtino LTSR AT prezidiumo įsaką dėl vykdomųjų k-tų sudarymo. Iki 1941 06 22 veikė aukštesnės valdžios paskirtas vykd. k-tas. Jo veikla atkurta nuo 1945 01 26. Pirmi vietos valdžios rinkimai surengti 1948 01 18, išrinkta 7 asmenų t-ba 2,5 m. kadencijai. Teritorijoje susikūrė „Tarybinės vagos“ kolūkis. Iki 1950 priklausė Kuršėnų apskrities Papilės vlsč. 1954 prijungta dalis naikinamos Draginių ap-kės; 1963 panaikinta prijungiant prie Papilės apylinkės.

< Atgal