KLAIŠIŲ DVARAS

KLAIŠIŲ DVARAS – buvęs dvaras Papilės sen., 10 km nuo Papilės, prie Šemetaičių – Kruopių kelio. Pastatai XIX a. statyti tuometinio savininko Burbos, XX a. pr. valdė Karvelių šeima. Paskutinis savininkas Vincas Karvelis. Dvaras 1940 valdė 100 ha žemės. Išlikusi 11,1 ha sodybvietė, joje likę 15 pastatų arba jų fragmentų. Įdomaus būta spirito varyklos pastato – sumūryto iš akmenų, po II pas. karo viduje perstatyto ir pritaikyto kolūkio kontorai bei kultūros įstaigoms. Sunykus kolūkiams, pastatai nebenaudojami ir nebetvarkomi. Yra žinoma, kad 1905 dvaro darbininkai buvo paskelbę streiką. 1923 dvare buvo 9 ūkiai su 43 gyv. Karvelių šeima 1941 sovietinės okupacinės valdžios ištremta, pats V. Karvelis nuteistas 10 m. lagerių, paskui iki 1964 laikytas tremtyje.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 1.

< Atgal