KLYŠIAI

KLYŠIAI – kaimas Akmenės sen., 7 km į v. nuo Akmenės, deš. Dabikinės u. krante. Plotas 435,16 ha. Buvęs dvaras XIX a. priklausė Adomui Daugirdui ir jo palikuonims. Buvo pieninė, nuo pokario iki 1975 veikė prad. m-la. Prie kelio Akmenė – Daubiškiai išlikęs senkapis. 1923 užfiksuotas dvaras su 53 gyv. ir 3 palivarkai, kuriuose būta 33 gyv., 16 ir 14 gyv., o kaime buvo 8 ūkiai su 37 gyv. Jau 1944 sovietinė okupacinė valdžia suėmė ir 1946 nuteisė 10 m. lagerio Joną Sabalą, 1949 tokiam pat terminui nuteistas Adomas Kratavičius, o Leonora Kratavičienė ištremta. Ilgainiui dvaras ir palivarkai sunyko, po II pas. karo kaime buvo pradėta statyti „Laisvės“ kolūkio pagalbinė gyvenvietė. 1959 buvo 80 gyv., 1970 – 86 gyv. Buv. dvaro sodyboje pastatytas daugiabutis namas, įrengti keli butai. 1981 buvo 24 ūkiai su 60 gyv., 1999 – 7 ūkiai su 11 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 27 asmenys. 1844 g. Peterburgo u-to studentas, 1863 m. sukilimo dalyvis J. Daugirdas (žuvęs netoli Tryškių, palaidotas dvaro sodyboje), 1898 g. zoologas mikrobiologas S. Jankauskas.

Inf.: Kviklys B. Mūsų Lietuva, t. 4; Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 2 ir 4.

< Atgal