KRUOPIŲ LAISVAMANIŲ KAPINĖS

KRUOPIŲ LAISVAMANIŲ KAPINĖS – vietinės reikšmės istorijos paminklas v. Kruopių mstl. dalyje, kairėje kelio Kruopiai – Papilė pusėje. Plotas 14 a. Steigėja – Lietuvos laisvamanių etinės kultūros d-ja, žemės skyrė Kruopių dvaro savininkas J. Liekis. Atidarytos 1926 rugsėjo pirmą sekmadienį, dalyvavo M. Kuprevičius, K. Korsakas ir kai kurie kiti žymūs to meto visuomenės veikėjai. Ribas žymi gyvatvorė, kelio pusėje vartai, kuriuos sudaro 4 betoniniai stulpai, juose įtvirtinti dveji vienvėriai ir vieneri dvivėriai varteliai. 1932 palaidotas Žagarės gydytojas ir visuomenės veikėjas M. Kuprevičius. Jo kapas pripažintas vietinės reikšmės istorijos paminklu. Iš viso kapinėse 8 palaidojimai.

Inf.: Šiurkus T. Kruopių laisvamanių kapinės. Vienybė, 1973 m. kovo 24.

< Atgal