KRUOPIŲ SENIŪNIJA

KRUOPIŲ SENIŪNIJA – teritorinė struktūra, sudaryta 1995, reformavus buvusią apylinkę. Plotas 12941 ha, šiame skaičiuje miškų – 2860 ha. 1999 buvo 1202 gyv.; 2016 gyvenamąją vietą sen. teritorijoje buvo deklaravę 952 asmenys. Sen. teritorijoje yra Kruopių mstl. ir 28 gyvenami arba išnykę kaimai, Kruopių pagrindinė (buv. vid.) m-la, Kruopių šv. Onos bažnyčia, 2 veikiančios kapinės, girininkija, kultūros ir laisvalaikio centras, 2 paštai, 2 bibliotekos, ambulatorija, med. punktas. Prateka Dabikinė, Šventupis, kerta Naujosios Akmenės – Šiaulių ir Naujosios Akmenės – Žagarės krašto keliai, Šemetaičių – Žagarės, Balsių – Žarėnų Latvelių rajoniniai keliai. Išlikusi buvusio Kruopių dvaro parko dalis.

< Atgal